Доступ до публічної інформації

Запит на інформацію може бути поданий:

- на поштову адресу: вул. Сумська ,4,с мт.Недригайлів, 42100;

- на електронну адресу: nedr_rr@ukr.net;

- факсом: (05455) 5-50-41

 

1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

2. Закон України «Про інформацію»

 

3. Розпорядження № 15 від 05.06.2011р. «Про доступ до публічної інформації»

 

4. Розпорядження голови № 20-ОД-3 від 16.06.2014р. «Про положення про організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Недригайлівської районної ради»

 

5. Розпорядження голови № 20-ОД-2 від 16.06.2014р. «Про затвердження Переліку видів публічної інформації розпорядником якої є Недригайлівська районна рада».

 

6. Розпорядження голови № 20-ОД-1 від 16.06.2014р. «Про затвердження Положення про Реєстр публічної інформації в Недригайлівській районній раді»

 

7. Види інформації, якою володіє Недригайлівська районна рада

 

8. Форма запиту на отримання публічної інформації

 

9. Реєстр документів, що містять публічну інформацію

 

10. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень районної ради

 

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

Надання публічної інформації Недригайлівською районною радою здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.